Tworzenie Reklam, które mają na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw lub idei (np. promowanie marki).

Reklama ma wiele postaci np.:

  • - reklama o rzetelnej informacji,
  • - reklama, której celem jest zachwalanie produktu,
  • - reklama ukryta, która łączy się z edukacją klienta (np. firmy organizują prezentacje własnych technologii czy też piszą artykuły do prasy specjalistycznej na ich temat).

Reklamę dzielimy na wiele podgrup, ale nie to jest istotne. Najważniejsze aby reklama była dobrze dobrana i perfekcyjnie wykonana.