Tworzenie winiety czyli paska tytułowy czasopisma lub gazety, jego logo. Winieta zawiera w sobie zazwyczaj tytuł pisma, hasło przewodnie, numer, datę, cenę. Winieta jest wizytówką całego pisma / gazety.

Łamanie / skład to tworzenie obrazu kolumny poprzez nadanie surowej zawartości tekstowej cech tekstu sformatowanego oraz połączonego z grafiką. Teoretycznie łamanie odnosi się wyłącznie do operacji związanych z samym tekstem, jednak w praktyce DTP termin łamanie jest nazwą ogółu czynności wykonywanych przy układaniu elementów tworzących obraz strony publikacji – mówi się więc o łamaniu czyjejś pracy, książki, ulotki, afisza, gazety, katalogu itp.

Tworzenie makiety czyli projektu na podstawie którego odbywa się łamanie. Makieta dopasowana jest do tematyki pisma, jej wygląd może być klasyczny, nowoczesny, techniczny, dziecięcy itp.